Financiële administratie

Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u als ondernemer verplicht een financiële administratie bij te houden. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat u boeken en bescheiden moet bewaren, die van belang zijn voor de heffing van vennootschap-, omzet- en inkomstenbelasting. Die verplichting komt erop neer dat u alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming systematisch moet vastleggen in een administratie. U bent wettelijk verplicht deze administratie zeven jaar te bewaren.

Een administratie is niets anders dan het geordend weergeven van alle inkomsten en uitgaven van een bedrijf. De administratie is het geheugen van uw bedrijf waaruit u de belangrijkste gegevens, voor een verantwoorde bedrijfsvoering, direct kunt afleiden. Een goede administratie is dan ook een bron van informatie en de slagader van elke onderneming.

Wij werken voornamelijk met software van Snelstart, maar hebben ook ervaring met andere boekhoudprogramma's.